სარეგისტრაციო ფორმა
სახელი, გვარი
ელ. ფოსტა
ტელ. ნომერი
სპეციალობა
გაქვთ თუ არა უკვე შერჩეული იდეა?
გთხოვთ, მოგვაწოდოთ ინფორმაცია თქვენი გამოცდილების შესახებ (ბმულების სახით)
აპლიკაციების მიღების ბოლო ვადაა: 12 სექტემბერი, 18:00
საკონტაქტო პირის სახელი, გვარი
საკონტაქტო პირის ელ. ფოსტა
საკონტაქტო პირის ტელ. ნომერი
გუნდის წევრების რაოდენობა
ეძებთ თუ არა გუნდის წევრს
გაქვთ თუ არა უკვე შერჩეული იდეა?
გთხოვთ, მოგვაწოდოთ ინფორმაცია თქვენი გამოცდილების შესახებ (ბმულების სახით)
აპლიკაციების მიღების ბოლო ვადაა: 12 სექტემბერი, 18:00
სარეგისტრაციო ფორმა
სახელი, გვარი
ელ. ფოსტა
ტელ. ნომერი
წარმოადგენთ თუ არა რომელიმე სტარტაპს, კომპანიას ან უნივერსიტეტს?

API სენდბოქსი

ჩვენ შევქმენით API Sandbox, რომელიც დაგეხმარებათ პირველი მუშა პროტოტიპის შექმნაში.API Sandbox-ში გაერთიანებულია საბანკო სერვისები, რომლებიც ჩვენს მიერ შექმნილ სიმულაციურ მონაცემებზე მუშაობს.

ავტორიზაცია

ცალკე მდგომ აპლიკაციაში საქართველოს ბანკის კლიენტის ინფორმაციაზე წვდომის ავტორიზაცია

კლიენტის ინფორმაცია

ინფორმაცია კლიენტის პროფილის და საკონტაქტო დეტალების შესახებ

აქტივები

სრულად ათვისებადი თანხა, ანაბარზე არსებული თანხა, ლოიალურობის პროგრამაში დაგროვებული ქულები

ვალდებულებები

სესხების შესახებ დეტალური ინფორმაცია

ანაბრები

ანაბრების შესახებ დეტალური ინფორმაცია

ანგარიშები

ინფორმაცია კლიენტის ანგარიშების და მათზე არსებული ნაშთების შესახებ

ბარათები

დეტალური ინფორმაცია საკრედიტო და სადებეტო ბარათები

გადარიცხვები და გადახდები

გადარიცხვა საკუთარ და სხვის ანგარიშებზე, გადახდები როგორც თანხით, ისე ლოიალურობის პროგრამებში დაგროვილი ქულებით

ტრანზაქციების ისტორია

ინფორმაცია მომხმარებლის მიერ განხორციელებული ტრანზაქციების შესახებ